Poplachové dříve zabezpečovací systémy (EZS) jsou souborem elektronických prvků, které dohromady tvoří systém k rychlé a spolehlivé detekci ohrožení osob a majetku a k následnému předání informace a případnému spuštění návazných zařízení.

Ohrožení nemusí být chápáno jen jako vloupání či přepadení. Lze také detekovat únik plynu nebo vody či případný požár. Hlídat stavy různých zařízení jako je např. kotel nebo dodávka el. energie. Dále ho lze použít ke kontrolování a povolování průchodů a k ovládání zařízení (světla, klimatizace, aj.).

Celý systém se skládá z několika vzájemně propojených prvků. A to buď drátovou nebo bezdrátovou technologií. Dnes je samozřejmostí signalizace a ovládání přes mobilní telefon či jiné datové zařízení.

Drátové systémy

Systém se skládá z klávesnice, zdroje, záložního zdroje a z hlavní ústředny, ke které je buď přímo, nebo přes moduly sběrnice připojeno různé množství a typy detektorů. Všechny jsou napojeny kabelem. Jednotlivé ústředny se liší množstvím připojitelných periferií a naprogramovatelných funkcí. 

Drátová technologie nabízí možnost využití širokého množství detektorů a různých periferií, a to i od různých výrobců. Díky tomu lze téměř vždy najít vhodný detektor pro danou aplikaci či prostor. Nejčastěji používané detektory jsou prostorové, magnetické, tříštění skla, tísňové a požární

Bezdrátové systémy

Systém se skládá z klávesnice, zdroje, záložního zdroje a z hlavní ústředny, ke které je bezdrátově připojeno různé množství a typy detektorů.

Jednotlivé ústředny se liší množstvím připojitelných periferií a naprogramovatelných funkcí. Bezdrátová technologie nabízí vysokou variabilitu v umístění a montáži detektorů. Nejčastěji používané detektory jsou prostorové, magnetické, tříštění skla, tísňové a požární. Systém lze stavět i jako hybrid, tzn. z části drátový i bezdrátový.